Các Dự Án 2023

Địa chỉ: Nguyễn Huệ

Giá: 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Châu Hưng, Bạc Liêu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thành phố Gia Nghĩa

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: TNR STARS TÂN TRỤ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023