Các Dự Án Đất nền

Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022