Các Dự Án Đất nền

Địa chỉ: Phường Ngã Bảy

Giá: 18 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Đông Mai, Quảng Yên

Giá: 16 - 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn

Giá: 15 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2022

Địa chỉ: Huyện Cao Phong

Giá: 12,3 - 15 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Long Khánh, ĐN

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Thị trấn An Châu

Giá: 18 - 20 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022

Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022