Các Dự Án Thanh Hóa

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn

Giá: 15 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Quý 1/2022