Các Dự Án Long An

Địa chỉ: TNR STARS TÂN TRỤ

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Thị xã Kiến Tường

Giá: 19 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2022