Các Dự Án Hòa Bình

Địa chỉ: Huyện Cao Phong

Giá: 12,3 - 15 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: Chưa xác định