Các Dự Án Đồng Nai

Địa chỉ: Long Khánh, ĐN

Giá: 45 - 50 triệu/m²

Thời gian bàn giao: Chưa xác định